Други международни и национални програми

Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, Еразъм + и други, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи