ОП Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко схеми (подпрограми).

Отворени процедури за кандидатстване